Державне підприємство Чернігівський ЕТЦ
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Загальна інформація, мета, завдання

Мета, завдання та види діяльності

     Підприємство створене з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій, та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання робіт та надання послуг, а саме

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:
 • робочих проектів та робочої документації на: виробничі об'єкти, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарської діяльності щодо додержання ними законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для отримання дозволу Держпраці України на їх виконання;

 • щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів стану об’єктів, технологічних процесів, обладнання, машин і механізмів під час експлуатації яких стався нещасний випадок;

 • технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин та їх сполук придбані за кордоном на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що чинні на території України;

 • проектів (технологічних схем) на розробку родовищ корисних копалин та буріння свердловин, на списання запасів корисних копалин, на облаштування та ліквідацію гірничодобувних підприємств їх виробничих об’єктів в тому числі нафтогазоносних родовищ, площ, свердловин і т.д.;

 
ПРОВЕДЕННЯ:
 • експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 • технічного огляду, випробування: неруйнівного та руйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, будівельних конструкцій та матеріалів;

 • електровимірювальних робіт;

 • технічних оглядів, обстеження технічного стану (паспортизації) будівель, споруд;

 • державного технічного огляду великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів;

 • навчання та перевірки знань керівників підприємств, спеціалістів з охорони праці, відповідальних осіб, членів комісій з перевірки знань, працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою з питань охорони праці,

 • семінарів, симпозіумів, зустрічей та інших заходів;

 • атестації зварників та технологій зварювання;

 • вимірювання ефективності аспіраційних i вентиляційних систем з складення (заповненням) паспортів;

 • ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації, розробка декларацій безпеки, ПЛАС, експертизи аналітичної частини;

 • психофізіологічної експертизи працівників, а також претендентів на виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, які потребують професійного добору;

 • атестації робочих місць за умовами праці та санітарно-гігієнічних досліджень небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях;

 • аудиту підприємств щодо дотримання ними законодавства про працю;

 
НАДАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМ:
 • послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

 • методичної допомоги в розробці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, навчальних програм, стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців згідно вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці, промислової безпеки.

 


 • © Державне підриємство "Чернігівський експертно-технічній центр Держпраці"
  Розроблено ACT+
 • При використанні матеріалів посилання на Державне підриємство "Чернігівський
  експертно-технічній центр" обов'язкове