Державне підприємство Чернігівський ЕТЦ
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Перелік послуг

Головні задачі Державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр"

     Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України» створене відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 26.09.1995 № 137, перейменовано на Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр» згідно з наказом Держгірпромнагляду від 17.01.2006 № 8, перейменовано на Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» згідно з наказом Держгірпромнагляду від 28.05.2008 № 117, перейменовано на Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» згідно з наказом Держгірпромнагляду від 27.09.2010 № 193, перейменовано на Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці» згідно з наказом Держпраці від 27.04.2015 №4, більше 20 років виконує роботи з експертизи з питань охорони праці, промислової безпеки та проводить навчання посадових осіб та працівників з цих питань.

Мета діяльності підприємства

     Підприємство створене з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій, та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних робіт та послуг.

Завдання та види діяльності

     Для виконання поставлених завдань на підприємстві створений навчально-виробничий відділ який поділений три основні виробничі сектори в складі яких працює три лабораторії (див. структуру підприємства) .

     Кожний сектор виконує роботи залежно від покладених на нього завдань, що прописані у відповідних положеннях про сектори та лабораторії.

Навчально –виробничий відділ

керує заступник директора з виробництва - начальник навчально виробничого відділу

Побережний Олександр Сергійович тел.618-035

Сектор експертиз

(в складі сектору працює електротехнічна лабораторія)

начальник сектору Храмець Валентина Миколаївна тел. 693-885

виконує роботи з експертизи:

 1. робочих проектів та робочої документації на: виробничі об'єкти, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

 2. стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарської діяльності щодо додержання ними законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для отримання дозволу Держпраці України на їх виконання;

 3. щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів стану об’єктів, технологічних процесів, обладнання, машин і механізмів під час експлуатації яких стався нещасний випадок;

 4. технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин та їх сполук придбані за кордоном на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що чинні на території України;

 5. проектів (технологічних схем) на розробку родовищ корисних копалин та буріння свердловин, на списання запасів корисних копалин, на облаштування та ліквідацію гірничодобувних підприємств їх виробничих об’єктів в тому числі нафтогазоносних родовищ, площ, свердловин і т.д.;

проводить:

 1. експертне обстеження електроустановок, що вичерпали свій експлуатаційний ресурс;

 2. неруйнівний та руйнівний контроль будівельних конструкцій та матеріалів;

 3. електровимірювальні роботи;

 4. технічні огляди, обстеження технічного стану (паспортизація) будівель, споруд, інженерних мереж;

 5. державний технічний огляд великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів;

 6. ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації, розробку декларацій безпеки, ПЛАС, експертизу їх аналітичної частини;

 7. аудиту підприємств щодо дотримання ними законодавства про працю;

  надає підприємствам:
 1. послуги інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

 2. методичну допомогу в розробці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, навчальних програм, стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців згідно вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці, промислової безпеки.

Сектор експертного обстеження та технічного діагностування

(в складі сектору працює лабораторія неруйнівного та руйнівного контролю

та санітарна лабораторія)

начальник сектору Акуленко Тетяна Григорівна тел. 620-573, 617-374

виконує роботи з:

1. експертного обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду, випробування (візуально-оптичного (VT), ультразвукового (UT), радіографічного (RT), капілярного (PT), магнітного (МТ) (магнітопорошковий), механічних випробувань, хімічного аналізу та стилоскопіювання металу машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

 • технологічного устаткування та лінійних частин нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів);

 • технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт;

 • технологічного устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості;

 • технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, деревообробної, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

 • технологічного устаткування для целюлозо - паперового виробництва, переробки пластмас і гумотехнічних виробів;

 • парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

 • посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

 • трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 0 С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

 • вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, підйомників, навантажувачів;

 • технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

 • машин, механізмів, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі.

 1. проведення необхідних розрахунків для визначення технічного стану устаткування підвищеної небезпеки.

 2. атестації зварників.

 3. оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів.

 4. складання паспортів на парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском, підйомні споруди, технологічні транспортні засоби та інші.

 5. проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу: шум, вібрація, температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, освітленість, вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони, важкість та напруженість праці для атестації робочих місць за умовами праці (атестація робочих місць).

 6. надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці та промислової безпеки.

 7. надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям в підготовці документів з охорони праці та промислової безпеки.

                          Сектор навчання та психофізіологічної експертизи

               начальник сектору Дроздовська Валентина Олексіївна тел. 617-222

виконує роботи по:

1. організації та проведенню навчання з питань охорони праці у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00 – 4.12 – 05 ) та іншими нормативними актами з охорони праці, в тому числі за допомогою сучасних методів навчання (модульного, дистанційного), а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів;

2. організації та проведенню семінарів, круглих столів, наданню інформаційно-консультаційної допомоги, що належать до його компетенції;

3. проведенню психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки з наданням обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки;

4. наданню послуг інформаційного та консультаційного характеру з проведення навчання з питань охорони праці та промислової безпеки

.

на початок сторiнки


 • © Державне підриємство "Чернігівський експертно-технічній центр Держпраці"
  Розроблено ACT+
 • При використанні матеріалів посилання на Державне підриємство "Чернігівський
  експертно-технічній центр" обов'язкове