Державне підприємство Чернігівський ЕТЦ
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Загальна інформація про підприємство

  ДП  «Чернігівський ЕТЦ» було створене відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 26.09.1995 р. №137. В процесі існування найменування та підпорядкування підприємства зазнавало багаторазових змін . На даний час державне підприємство "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці"  продовжує свою діяльність на базі відокремленої частини державної власності та згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року № 96, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 347-р «Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установи до сфери управління Державної служби з питань праці», належить до сфери управління Державної служби України з питань праці, наказ Держпраці від 27.04.2015р. №3 та перейменоване згідно з наказом Держпраці від 27.04.2015 №4.

Структура підприємства

Мета діяльності підприємства

     Підприємство створене з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій, та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання робіт та надання послуг.


Завдання та види діяльності

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:
 • робочих проектів та робочої документації на: виробничі об'єкти, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

 • стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарської діяльності щодо додержання ними законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для отримання дозволу Держпраці України на їх виконання;

 • щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів стану об’єктів, технологічних процесів, обладнання, машин і механізмів під час експлуатації яких стався нещасний випадок;

 • технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин та їх сполук придбані за кордоном на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що чинні на території України;

 • проектів (технологічних схем) на розробку родовищ корисних копалин та буріння свердловин, на списання запасів корисних копалин, на облаштування та ліквідацію гірничодобувних підприємств їх виробничих об’єктів в тому числі нафтогазоносних родовищ, площ, свердловин і т.д.;

 
ПРОВЕДЕННЯ:
 • експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 • технічного огляду, випробування: неруйнівного та руйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, будівельних конструкцій та матеріалів;

 • електровимірювальних робіт;

 • технічних оглядів, обстеження технічного стану (паспортизації) будівель, споруд;

 • державного технічного огляду великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів;

 • навчання та перевірки знань керівників підприємств, спеціалістів з охорони праці, відповідальних осіб, членів комісій з перевірки знань, працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою з питань охорони праці,

 • семінарів, симпозіумів, зустрічей та інших заходів;

 • атестації зварників та технологій зварювання;

 • вимірювання ефективності аспіраційних i вентиляційних систем з складення (заповненням) паспортів;

 • ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації, розробка декларацій безпеки, ПЛАС, експертизи аналітичної частини;

 • психофізіологічної експертизи працівників, а також претендентів на виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, які потребують професійного добору;

 • атестації робочих місць за умовами праці та санітарно-гігієнічних досліджень небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях;

 • аудиту підприємств щодо дотримання ними законодавства про працю;

 
НАДАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМ:
 • послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

 • методичної допомоги в розробці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, навчальних програм, стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців згідно вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці, промислової безпеки.


 • © Державне підриємство "Чернігівський експертно-технічній центр Держпраці"
  Розроблено ACT+
 • При використанні матеріалів посилання на Державне підриємство "Чернігівський
  експертно-технічній центр" обов'язкове