Державне підприємство Чернігівський ЕТЦ
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

Нормативна база

Нормативна база:

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

        1.  Конституція України

        2. «Кодекси України»:

 • Кодекс законів про працю України
 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України

            3.     «Закони України»:

             4.    «Укази Президента України»


II. ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

         1. Закон України "Про охорону праці".

         2. Гірничий Закон України.

         3. Кодекс України «Про надра».

         4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1465 від 27 вересня 2000р. " Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих".

         5. Постанова КМУ №687 від 26.05.2004р. „Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

         6. Постанова Кабінету Міністрів України № 1238 від 06 листопада 1997р. "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд та порядок його проведення".

         7. Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992 р. "Порядок атестації робочих місць за умовами праці".

         8. НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

         9. НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

         10.  НПАОП 0.00-1.59-87. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

         11.  НПАОП 0.00-1.60-66. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

         12.  НПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.

         13.  НПАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітряпроводів і газопроводів.

         14.  НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

         15.  НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварників.

         16.  НПАОП 0.00-1.76-15. Правила безпеки систем газопостачання.

         17.  НПАОП 0.00-1.22-08. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.

         18.  НПАОП 0.00-1.24-10. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

         19.  НПАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс / см кв.), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град. С.

         20.  НПАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики.

         21.  НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.

         22.  НПАОП 0.00-1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.

         23.  НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.

         24.  НПАОП 0.00-1.64-13. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів.

         25.  НПАОП 01-1-1.01-00. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

         26.  НПАОП 02.0-1.04-05. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.

         27.  НПАОП 11.1-1.01-08. Правила безпеки в нафтогазодобудівній промисловості України.

         28.  НПАОП 11.10-1.01-70. Правила розробки газових та газоконденсатних родовищ.

         29.  НПАОП 11.10-1.02-84. Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ.

         30.  НПАОП 15.0-1.01-88. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна  Міністерства хлібопродуктів СРСР.

         31.  НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва.

         32.  НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва.

         33.  НПАОП 20.0-1.02-05. Правила охорони праці в деревообробній промисловості.

         34.  НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів.

         35.  НПАОП 37.0-1.01-09. Правила безпеки при заготівлі та переробці брухту та відходів чорних та кольорових металів.

         36.  НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок.

         37.  НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів.

         38.  НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації  електроустановок споживачів.

         39.  НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

         40.  НПАОП 0.00-1.75-15  Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

         41.  НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

         42.  НПАОП 45.2-7.02-12. (ДБН) ССБТ. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

         43.  НПАОП 0.00-2.01-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

         44.  НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

         45.  НПАОП 0.00-4.11-07. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

         46.  НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

         47.  НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

         48.  НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці.

         49.  НПАОП 45.2-4.01-98. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд.

         50.  НПАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів.

         51.  НПАОП 0.00-5.04-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

         52.  НПАОП 0.00-5.05-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів.

         53.  НПАОП 0.00-5.06-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт  вантажопідіймальними кранами.

         54.  НПАОП 0.00-5.07-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані.

         55.  НПАОП 0.00-5.09-86. Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів.

         56.  НПАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових).

         57.  НПАОП 0.00-5.20-94. Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.

         58.  НПАОП 0.00-5.10-96. Типова інструкція для операторів (машиністів) парових і водогрійних котлів.

         59.  НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

         60.  НПАОП 0.00-6.01-10. Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

         61.  НПАОП 0.00-6.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

         62.  НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. №687.

         63.  Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246.

         64.  ДСТУ Б.В.2.5-38:2008. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

         65.  ДСТУ 2293:2044. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

       III ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД, ЕКСПЕРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ,

(ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ)

            1.  Котли

 • «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.
 • НПАОП 0.00-1.60-66. "Правила будови i безпечної експлуатацiї парових та водогрiйних котлiв".
 • "Котли паровi та водогрiйнi промислових пiдприємств. Iнструкцiя з експертного обстеження (технiчного дiагностування)".
 • ГОСТ 23479-Методы оптического вида. Общие требования.
 • ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій.
 • ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з`єднань, виконаних зварюванням плавленням.
 • ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
 • СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий . Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения.
 • ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
 • СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 Ультразвуковий контроль зварних з`єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин.

       2. Посудини, що працюють під тиском:

 • «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.
 • НПАОП 0.00-1.59-87 "Правила будови i безпечної експлуатацiї посудин, працюючих пiд тиском".
 •  ДСТУ 4046-2001 “Обладнання технологiчне нафтопереробних, нафтохiмiчних та хiмiчних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічни вимоги”.
 • Посудини, що працюють пiд тиском, на промислових пiдприємствах. Iнструкцiя з експертного обстеження (технiчного дiагностування).
 • ГОСТ 23479-Методы оптического вида. Общие требования.
 • ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій.
 • ДСТУ ISO 17637: 2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з`єднань, виконаних зварюванням плавленням.
 • ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
 • СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения.
 • ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
 • ГСТУ 3-037-2003. Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвкового контролю зварних з`єднань.

     3. Трубопроводи пара та горячої води:

 • «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.
 • Трубопроводи пара та гарячої води промислових пiдприємств, Iнструкцiя з експертного обстеження (технiчного дiагностування).
 • НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила будови i безпечної експлуатацiї трубопроводiв пара та гарячої води".
 • ГОСТ 23479-Методы оптического вида. Общие требования.
 • ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій.
 • ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з`єднань, виконаних зварюванням плавленням.
 • СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий . Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения.
 • ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
 • ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
 • СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005. Ультразвуковий контроль зварних з'єднань елементiв котлiв, трубопроводiв i посудин.

     4. Вантажопідіймальні крани

 • НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв.
 • ОМД 33497324.003-2005. Методика проведення експертного обстеження (технiчного дiагностування) стрiлових самохiдних i залiзничних кранiв.
 • ОМД 00120253.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технiчного дiагностування) кранiв мостового типу.
 • СОУ МПП 53.020-158:2006. Вантажопiдiймальнi крани, пiдiймальнi пристрої i вiдповiдне обладнання. Виготовлення. Загальнi технiчнi вимоги.
 • ОМД 13801244.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технiчного дiагностування) баштових кранiв.

     5. Ліфти

 • «Технiчний регламент ліфтів», постанова КМУ від 22 квітня 2009р. №465;
 • «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;
 • НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови i безпечної експлуатації лiфтiв” (ПББЕЛ), затверджений наказом Держгiрпромнагляду від 01.09.2008р. №190, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008р. за №937/15628;
 • НПАОП 40.1-1.21-98 „Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв” (ПБЕЕС), затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998р. № 4, зареєстрований у Мін’юсті України від 10.02.1998р. за № 93/2533;
 • НПАОП 40.1-1.32-2001 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” (ПБЕ), затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272;
 • ДСТУ 7309:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови. Наказ Мінекономрозвитку України від 14.10.2013р. №1231 чинний з 01.01.2014р.;
 •  ДСТУ ЕN 81-1:2003 „Норми безпеки до конструкції  та експлуатації ліфтів.” Частина 1. Ліфти електричні. Наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003р. № 126;
 • ДСТУ ЕN 13018-2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги;
 • ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;
 • ГСТУ 36.1-001-97„Лiфти пасажирськi та вантажнi. Монтаж”, затверджено і введено в дію наказом Технічного комітету з стандартизації ТК 104 „Ліфти” за № 1 від 12.02.1997р.;
 • ГСТУ 36.1-002-97 „Лiфти пасажирськi та вантажнi. Модернiзацiя лiфтiв на мiсцi експлуатації”, затверджено і введено в дію наказом Технічного комітету з стандартизації ТК 104 „Ліфти” за № 1 від 12.02.1997р.;
 • ОМД 33497324.005-2014 Методика проведення експертного обстеження ліфтів.

      6. Навантажувачі

 • НПАОП 0.00-1.22-08. Правила будови i безпечної експлуатацiї навантажувачiв.
 • ОМД 33497324.004-2010. Методика проведення експертного обстеження (технiчного дiагностування) навантажувачiв.
 • Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних   та інших технологічних транспортних засобів. Затверджено постановою КМУ №8 від 06.01.2010р.
 • Наказ №9 від 27.01.2010р. Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних   та інших технологічних транспортних засобів.

      7.  Підйомники

 • «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.
 • НПАОП 0.00-1.36-03. "Правила будови i безпечної експлуатацiї пiдйомникiв";
 • ГОСТ 23479-79. Методы оптического вида. Общие требования.
 • ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
 • СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения.
 • ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
 • МВ 22959884.001-2004. Методичнi вказiвки з проведення експертного обстеження (технiчного дiагностування) пiдйомникiв 

       ІІІ. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 • Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 12.06.89№89/391 ЄЕС "Про проведення заходів з метою покращення безпеки та захисту здоров'я робітників під час роботи ", стаття 6;
 • Закон України "Про охорону праці", стаття 5 "Права на охорону праці під час укладання трудового договору";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1320 "Про затвердження Національної програми покращання стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки;
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94р. № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі" з змінами і доповненнями, внесеними наказом від 06.06.1995р. № 102/85;
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.07р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15 "Про затвердження Переліку робіт з підвищеної небезпекою".
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 04.05.2005р. № 75 "Про створення Центру психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки".

       ІV. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

   Примітки:

 

 


 • © Державне підриємство "Чернігівський експертно-технічній центр Держпраці"
  Розроблено ACT+
 • При використанні матеріалів посилання на Державне підриємство "Чернігівський
  експертно-технічній центр" обов'язкове