Атестація робочих місць за умовами праці

Санітарна лабораторія ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП»  проводить санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях, з метою атестації робочих місць, має відповідну нормативно-правову та сучасну матеріально - технічну базу.

Санітарна лабораторія  має право досліджувати наступні фактори виробничого середовища та трудового процесу:

 • аналіз повітря робочої зони (хімічне забруднення, запиленість);

 • виміри параметрів мікроклімату (температура, вологість, швидкість повітря, інфрачервоне випромінювання);

 • виміри еквівалентного  шуму (еквівалентний рівень звуку);

 • виміри вібрації (загальна, локальна та імпульсна);

 • визначення важкості і напруженості праці.

Правові аспекти проведення атестації робочих місць за умовами праці

 1. Стаття 7 Закону України: «Про охорону праці» «Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.» в якій  вказано: «Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством…. »;

 2. Стаття 8 Закону України: «Про охорону праці» Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами» в якій  вказано: «На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби»;

 3. Стаття 7 Закону України «Про відпустки» «Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість»  в якій  вказано: «……Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах;

 4. Постанова Кабміну України України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»;

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06 2016 № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»;

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»;

 7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №248 від 08.04.2014 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу від 06.05.14р. № 472/25249;

 8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України N 383/55 від 31.12.97 «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів».

Порядок проведення з атестації робочих місць за умовами праці

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи роботодавця перед проведенням санітарно-гігієнічних досліджень для атестації робочих місць

 • Роботодавець (довірена особа) самостійно (за результатами попередньої атестації), або за допомогою спеціалістів ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП» визначає перелік робочих місць та перелік шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу які необхідні для проведення атестації робочих місць;

 • Роботодавець (довірена особа)  оформлює заяву або заяву для бюджетних органзіцій та надсилає її до ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП»;

 • Після отримання від роботодавця заяви відповідальні особи ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП»  готують договір та надсилають його для узгодження роботодавцю;

 • Після узгодження та підписання договору визначається між обома сторонами дата проведення вимірів факторів виробничого середовища та трудового процесу які необхідні для проведення атестації робочих місць.

2 етап: Проведення вимірів факторів виробничого середовища

 • Узгодивши дату та місце проведення вимірів роботодавець забезпечує доступ фахівців ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП» до робочих місць для проведення вимірів;

 • Виміри факторів виробничого середовища та трудового процесу які необхідні для проведення атестації робочих місць здійснюється кваліфікованими фахівцями за допомогою вимірювальних приладів.

3 етап: Оформлення результатів проведених вимірів та досліджень

 • За результатами проведення вимірів проводяться лабораторні дослідження, на підставі яких оформлюються протоколи проведення досліджень встановленого МОЗ України зразка. Оформлені протоколи проведення досліджень надаються замовнику для проведення атестації робочих місць;

 • За бажанням замовника надається методична допомога в оформлені повного комплекту документів для атестації робочих місць.

 

Відповідальні особи за проведення санітарно-гігієнічних досліджень для атестації робочих місць в ТОВ «Чернігівський ЕТЦ БП»:

Жукова Тетяна Анатоліївна: моб. 066-823-26-61, 097-936-66-40, тел. 617-889 email: [email protected]

Шуляр Наталія Сергіївна: [email protected]

Зразок заяви

Зразок заяви для бюджетних органзіцій

косавминдох