Про організацію

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівський експертно-технічний центр безпеки праці" (скорочена назва – ТОВ "Чернігівський ЕТЦ БП") зареєстроване 19 квітня 2023 року шляхом реорганізації (перетворення) Державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці", зі збереженням ідентифікаційного коду суб'єкта (22825669), структури, місцезнаходження, персоналу та обладнання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівський експертно-технічний центр безпеки праці" є правонаступником ДП "Чернігівський ЕТЦ", до нього перейшли всі активи (майно), права та обов’язки ДП "Чернігівський ЕТЦ".

Підприємство продовжує виконувати роботи у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій, та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг.

Підприємство діє на підставі Статуту.

Для виконання поставлених завдань на підприємстві працюють три основних виробничих відділи в складі яких працює три лабораторії (див. структуру підприємства)  Зазначені структурні підрозділи підпорядковані заступнику директора з виробництва.

Кожний відділ надає послуги залежно від покладених на нього завдань, що прописані у відповідних положеннях про відділи та лабораторії.

 

Відділ експертиз
(в складі відділу працює електротехнічна лабораторія)

начальник відділу Храмець Валентина Миколаївна тел. +380504658121


Надає послуги з експертизи:

 1. стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарської діяльності для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 2. технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин та їх сполук придбані за кордоном на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що чинні на території України;

 3. проектів ТУ, робочих проектів та робочої документації на: виробничі об'єкти, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

 4. щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів стану об’єктів, технологічних процесів, обладнання, машин і механізмів під час експлуатації яких стався нещасний випадок;

 5. проектів (технологічних схем) на розробку родовищ корисних копалин та буріння свердловин, на списання запасів корисних копалин, на облаштування та ліквідацію гірничодобувних підприємств їх виробничих об’єктів в тому числі нафтогазоносних родовищ, площ, свердловин і т.д.

Проводить:

 1. експертне обстеження електроустановок, що вичерпали свій експлуатаційний ресурс;

 2. електровимірювальні роботи;

 3. технічні огляди, обстеження технічного стану (паспортизація) будівель, споруд, інженерних мереж, неруйнівний та руйнівний контроль будівельних конструкцій та матеріалів;;

 4. ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації, розробку декларацій безпеки, ПЛАС, експертизу їх аналітичної частини;

 5. аудит підприємств щодо дотримання ними законодавства про працю, СУОП.

Надає підприємствам:

 1. послуги інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

 2. методичну допомогу в розробці технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень, навчальних програм, стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців згідно вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці, промислової безпеки.

 

Відділ експертного обстеження та технічного діагностування
(в складі відділу працює лабораторія неруйнівного та руйнівного контролю та санітарна лабораторія)

начальник відділу Акуленко Тетяна Григорівна тел. 617-374; моб.+380504652127


Надає послуги з:

 1. експертного обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду, випробування (візуально-оптичного (VT), ультразвукового (UT), радіографічного (RT), капілярного (PT), магнітного (МТ) (магнітопорошковий), механічних випробувань, хімічного аналізу та стилоскопіювання металу машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

 • технологічного устаткування та лінійних частин нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів);

 • технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт;

 • технологічного устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості;

 • технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, деревообробної, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

 • технологічного устаткування для целюлозо - паперового виробництва, переробки пластмас і гумотехнічних виробів;

 • парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

 • посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

 • трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 0 С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

 • вантажопідіймальних кранів і машин, ліфтів, підйомників, навантажувачів;

 • технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

 • машин, механізмів, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі.

 1. проведення необхідних розрахунків для визначення технічного стану устаткування підвищеної небезпеки;

 2. атестації зварників;

 3. складання паспортів на парові та водогрійні котли, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском, підйомні споруди, технологічні транспортні засоби та інші;

 4. атестація робочих місць за умовами праці: проведення санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу: шум, вібрація, температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, освітленість, вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони, важкість та напруженість праці для атестації робочих місць за умовами праці (атестація робочих місць);

 5. надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці та промислової безпеки;

 6. надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям в підготовці документів з охорони праці та промислової безпеки.

 

Відділ навчання та психофізіологічної експертизи

начальник відділу Дроздовська Валентина Олексіївна тел. 617-222; моб.+380504650937


Надає послуги з:

 1. організації та проведенню навчання з питань охорони праці у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00 – 4.12 – 05 ) та іншими нормативними актами з охорони праці, в тому числі за допомогою сучасних методів навчання (модульного, дистанційного), а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів;

 2. організації та проведенню семінарів, круглих столів, наданню інформаційно - консультаційної допомоги;

 3. проведенню психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки з наданням обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки;

 4. перевірка ефективності роботи вентиляційних систем, вимірювання кратності повітрообміну, складання (заповнення) паспортів на вентсистеми;

 5. наданню послуг інформаційного та консультаційного характеру з проведення навчання з питань охорони праці та промислової безпеки.

 

 

косавминдох