Атестація зварників

Правові аспекти проведення атестації зварників

НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 19.04.1996р. №61.

Атестація проводиться з метою визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретних видів зварювальних робіт.

Розрізняють такі види атестації:

 • Первинна;

 • Додаткова;

 • Періодична;

 • Позачергова.

Первинна атестація проводиться для зварників які раніше не проходили перевірку на допуск до зварювання;

Додаткова атестація зварників проводиться перед допуском до виконання зварювальних робіт, не зазначених в їхніх посвідченнях, а також після перерви у виконанні відповідних робіт понад 6 місяців;

Періодичну атестацію проходять усі зварники з метою підтвердження рівня їхньої професійної кваліфікації і продовження терміну дії посвідчення. Термін періодичної атестації – не рідше одного разу на 2 роки;

Позачергову атестацію зварники проходять перед допуском до виконання зварювальних робіт після тимчасового усунення їх від роботи за незадовільну якість робіт і порушення технології зварювання.

Порядок проведення атестації зварників

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи суб’єкта господарювання перед проведенням атестації зварників.

 • Замовник (уповноважена особа) самостійно або за допомогою спеціалістів ДП «Чернігівський ЕТЦ» визначається з видом атестації;

 • Замовник (уповноважена особа)  оформлює заяву (додаток 1, додаток 2) та надсилає її до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від замовника заяви відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ»  готують договір та надсилають його для узгодження замовнику;

 • Після узгодження та підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата  проведення атестації.

2 етап: Проведення атестації зварників.

 • Узгодивши дату проведення атестації замовник надає необхідні документи та направляє зварників до ДП «Чернігівський ЕТЦ» для проходження атестації;

 • Атестація зварників проводиться атестаційною комісією ДП «Чернігівський ЕТЦ» у терміни, що узгоджені з суб’єктом господарювання та обумовлені договором;

 • Атестація зварників проводиться згідно програми підготовки до атестації у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» і складається з:

- Теоретичної частини;

- Практичної частини;

- Іспитів;

- Контролю якості зварних з`єднань.

3 етап:  Оформлення результатів проведення атестації зварників.

 • Після закінчення атестації зварників атестаційною комісією оформлюється протокол засідання комісії та посвідчення зварника встановленої форми;

 • Заключним етапом є підписання  оформлених належним чином актів приймання виконаних робіт.

Зразок заяви

Зразок заяви для бюджетних органзіцій

косавминдох