Дозволи та ліцензії

1. Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020;

2. Сертифікат на систему управління якістю;

3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки;

4. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (зареєстровано в управлінні Держпраці по м. Чернігову та області);

5. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (зареєстровано в головному управлінні Держпраці по м. Києву та області);

6. Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання;

7. Дозвіл на проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання;

8. Ліцензія на придбання, зберігання та використання прекурсорів;

9. Довідка про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005;

10. Ліцензія МОЗ на медичну практику (психофізіологічна експертиза);

11. Кваліфікаційні сертифікати експертів на проведення технічного обстеження будівель і споруд;

12. Перелік експертів технічних з промислової безпеки (станом на 11.08.2022 р.);

13. Перелік фахівців неруйнівного контролю (станом на 02.05.2018 р);

14. Лист Держпраці про визнання санітарної лабораторії ДП "Чернігівський ЕТЦ" атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

15. Кваліфікаційний атестат з обстеження інженерних систем будівель.

16. Кваліфікаційний атестат з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

17. Статут Державного підприємства "Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці".

косавминдох