Дозволи та ліцензії

1. Сертифікат на систему управління якістю;

2. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки;

3. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (зареєстровано в управлінні Держпраці по м. Чернігову та області);

4. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (зареєстровано в головному управлінні Держпраці по м. Києву та області);

5. Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання;

6. Дозвіл на проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання;

7. Ліцензія на придбання, зберігання та використання прекурсорів;

8. Довідка про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005;

9. Ліцензія МОЗ на медичну практику (психофізіологічна експертиза);

10. Кваліфікаційні сертифікати експертів на проведення технічного обстеження будівель і споруд;

11. Перелік експертів технічних з промислової безпеки (станом на 02.05.2018 р.);

12. Перелік фахівців неруйнівного контролю (станом на 02.05.2018 р);

13. Лист Держпраці про визнання санітарної лабораторії ДП "Чернігівський ЕТЦ" атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

косавминдох