Ліфти

Правові аспекти проведення технічного огляду

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови i безпечної експлуатації ліфтів», затверджений наказом Держгiрпромнагляду від 01.09.2008р. №190 (ПББЕЛ).

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та  строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Розрізняють такі види технічних оглядів:

 • Первинний (повний);

 • Періодичний (черговий);

 • Позачерговий.

Первинний (повний) технічний огляд проводять після установлення ліфта перед введенням в експлуатацію.

Періодичний (черговий) технічний огляд проводиться не рідше одного разу на 24 місяців протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий технічний огляд огляд ліфта проводиться у разі:

 1. Введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

 2. Перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

 3. Демонтажу та встановлення на новому місці;

 4. Закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувались під час експертного обстеження);

 5. Експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

 6. Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Порядок проведення технічного огляду

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи суб’єкта господарювання перед проведенням технічного огляду.

 • Суб’єкт господарювання (уповноважена ним особа) самостійно або за допомогою спеціалістів ДП «Чернігівський ЕТЦ» визначається з видом технічного огляду;

 • Суб’єкт господарювання оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від суб’єкта господарювання листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ» готують договір та надсилають його для узгодження суб’єкту господарювання;

 • Після узгодження та підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення технічного огляду.

2 етап: Проведення технічного огляду.

 • Узгодивши дату та місце проведення технічного огляду суб’єкт господарювання забезпечує підготовку об`єкта та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Технічний огляд здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» у терміни, що узгоджені з Замовником та обумовлені договором;

 • Технічний огляд ліфта проводиться у кілька етапів:

- Вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- Аналіз умов та режимів експлуатації;

- Проведення огляду;

- Проведення випробовування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

- Оцінка технічного стану;

- Визначення умов та строку подальшої експлуатації.

 • Під час проведення технічного огляду ліфта (крім первинного) повинні бути присутні:

- Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа;

- Особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

- Електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта.

 • Під час проведення первинного технічного огляду повинні бути присутні:

- Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа;

- Особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

- Електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта;

- Представник будівельної  організації, яка побудувала будівельну частину ліфта;

- Представник монтажної організації, яка змонтувала ліфт.

3 етап: Оформлення результатів проведення технічного огляду.

 • Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті ліфта про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом виконання робіт з проведення технічного огляду є підписання та оформлення належним чином актів приймання виконаних робіт.

Правові аспекти виконання експертного обстеження (технічного діагностування)

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови i безпечної експлуатації ліфтів», затверджений наказом Держгiрпромнагляду від 01.09.2008р. №190 (ПББЕЛ).

Експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі – експертне обстеження).

Експертне обстеження проводиться в наступних випадках:

 • Закінчення граничного строку експлуатації або продовжуваного строку безпечної експлуатації;

 • Проведення реконструкції чи модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;

 • Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

 • Виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження ліфта проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Порядок проведення експертного обстеження (технічного діагностування)

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи суб’єкта господарювання перед проведенням експертного обстеження.

 • Суб’єкт господарювання (уповноважена ним особа) оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та надсилає його до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від суб’єкта господарювання листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ» готують договір та надсилають його для узгодження суб’єкту господарювання;

 • Після узгодження, підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення експертного обстеження.

2 етап: Проведення експертного обстеження (технічного діагностування).

 • Узгодивши дату та місце проведення експертного обстеження суб’єкт господарювання забезпечує підготовку об`єкта та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Експертне обстеження здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» з залученням фахівців з неруйнівного контролю у терміни, що узгоджені з Замовником і обумовлені договором;

 • Експертне обстеження ліфта проводиться у кілька етапів:

- вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- аналіз умов та режимів експлуатації;

- розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;

- проведення огляду;

- проведення неруйнівного контролю (проводиться атестованими відповідно вимог чинних нормативноправових актів фахівцями з неруйнівного контролю ДП «Чернігівський ЕТЦ» з застосуванням сучасних вимірювальних засобів та приладів);

- визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напруженодеформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;

- здійснення розрахунковоаналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;

- визначення залишкового ресурсу устаткування.

3 етап: Оформлення результатів проведення експертного обстеження.

 • Після закінчення експертного обстеження відповідальний фахівець (експерт технічний з промислової безпеки), який його провів, робить висновок експертизи із зазначенням продовженого строку безпечної експлуатації устаткування. До висновку експертизи додаються звіти, акти, розрахунки, протоколи за результатами проведених робіт тощо. Також робиться відповідний запис у паспорті ліфта про проведення і результати експертного обстеження і строк наступного експертного обстеження, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом виконання робіт з проведення експертного обстеження являється підписання та оформлення належним чином актів приймання виконаних робіт.

Зразок заяви

Зразок заяви для бюджетних органзіцій

косавминдох