logo

11 квітня 2018 року набули чинності правила охорони праці вантажопідіймальних кранів

11 квітня 2018 року набули чинності  «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 19.01.2018 № 62 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за № 244/31696.

Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (далі – обладнання), а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.

Основні зміни, передбачені Правилами:

  1.  Якщо на підприємстві в наявності понад  50 одиниць обладнання з приводом, повинен бути створений підрозділ з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацію, такого обладнання.

  2.  Кранами, що керуються з підлоги або стаціонарного пульту повинні керувати працівники, які пройшли підготовку за професією машиніста крану.

  3. Підвішування на гак вантажопідіймального крана чи мобільного підйомника вантажу без попередньої обв’язки мають виконувати працівники, які пройшли підготовку за професією стропальника.

  4. Для відповідальних працівників провинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

  5. Облік вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання має виконувати працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, або інший працівник, призначений суб’єктом  господарювання.

  6. Окрім цього, обладнання повинно споряджатися суб’єктом господарювання обліковим номером і під цим номером обліковуватися в журналі обліку обладнання суб’єкта господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг тощо) перебуває це обладнання, якщо інше не передбачено законодавством.

Правила доповнені розділом «Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами та машинами».

Вимоги безпеки до вантажопідіймальних кранів і машин поширюються на крани і машини виготовлені до 01.01.2012 (до дати набуття обов’язкового застосування Технічного регламенту безпеки машин).

Обладнання, яке не відповідає мінімальним вимогам безпеки, зазначених у розділах VIII-X Правил повинно бути приведене у відповідність до 10.04.2022.

В зв’язку із набуттям чинності новими Правилами, суб’єкти господарювання повинні провести перегляд інструкцій з охорони праці для працівників, які експлуатують обладнання на яке поширюються Правила.

ДП «Чернігівський ЕТЦ» звертає увагу суб’єктів господарювання на додержання вимог охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

косавминдох