logo

ДП «Чернігівський експертно-технічний центр» надає послуги з оформлення декларації

Змінами до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207, значна кількість видів робіт підвищеної небезпеки, що потребували наявність дозволу, та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагала наявність дозволу, переведена на виконання та експлуатацію (застосування) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр» надає роботодавцям, виробникам та постачальникам послуги з оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Контактні телефони: 693885,  моб.0504658121

косавминдох