logo

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДП "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЕТЦ" ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА 2019 РОКУ

До Всеукраїнського тижня права в 2019 році, який проводиться в період 9—13 грудня,  Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці» підготувало інформаційне повідомлення про свою діяльність в рамках діючого законодавства України.

ДП «Чернігівський ЕТЦ» розпочинає свій відлік існування з 7 квітня 1994 року, коли в складі Центрального територіального управління Держнаглядохоронпраці був створений один з госпрозрахункових підрозділів – Чернігівська лабораторія охорони праці, для виконання робіт в сфері охорони праці з метою посилення контролю за технічною безпекою виробничих об’єктів.

На даний час підприємство здійснює діяльність на базі відокремленої частини державної власності та згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015  № 96, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 347-р «Про віднесення  цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці», наказом Держпраці від 27.04.2015 р. №3 «Про затвердження переліку цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Держпраці»  належить до сфери управління Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Підприємство функціонує з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах:

  1. промислової безпеки, охорони та гігієни праці;
  2. проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та машин, механізмів, устаткування, об’єктів підвищеної небезпеки;
  3. провадження ринкової діяльності при виконані робіт та надані послуг, що виконуються та надаються суб’єктами господарювання всіх форм власності;
  4. виконання робіт та надання послуг, на які не передбачено бюджетного фінансування.

Основними напрямками діяльності підприємства є наступні:

1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної  небезпеки та під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (правові підстави діяльності: ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; Нормативні акти про охорону праці (НПАОП) відповідно до сфери акредитації).

2. Експертиза відповідності машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (правові підстави діяльності: ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; Нормативні акти про охорону праці (НПАОП) відповідно до сфери акредитації).

3. Технічний огляд,  випробування:

неруйнівний контроль:

- візуально-оптичний;

- ультразвуковий;

- капілярний;

- магнітопорошковий;

- радіографічний;

руйнівний контроль:

-  механічні випробування.

Правові підстави діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; нормативні акти про охорону праці (НПАОП) відповідно до сфери акредитації.

4. Експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

-  технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;

 - технологічне устатковання хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної промисловості та аміаковикористовуючих виробництв;

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

-  трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C;

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

- вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники та колиски для підіймання працівників;

- технологічні транспортні засоби.

Правові підстави діяльності: Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; нормативні акти про охорону праці (НПАОП).

5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці (правові підстави діяльності: ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992; наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» № 15 від 26.01.2005; нормативні акти про охорону праці (НПАОП).

6. Проведення психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки з наданням обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки (правові підстави діяльності: ст. 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992; п. 2.13 наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку проведення медичних  оглядів працівників певних категорій» № 246 21.05.2007).

7. Санітарна лабораторія (правові підстави діяльності: Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992; Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» №442 від 01.08.1992; наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» №248 від 08.04.2014).

ДП «Чернігівський ЕТЦ» має всі необхідні ліцензійні та дозвільні документи, передбачені діючим законодавством, які надають право на провадження зазначених вище видів господарської діяльності.

Результатом виробничої діяльності ДП «Чернігівський ЕТЦ» було і залишається: забезпечення безпеки промислового виробництва, запобігання нещасним випадкам, аваріям, зниження рівня травматизму, а також економічний ефект, пов'язаний з продовженням терміну служби великої кількості устаткування, що відпрацювало встановлений термін служби.

 

косавминдох