logo

Нам 25 років!

Сьогодні колектив підприємства святкує 25 річний ювілей з часу свого створення. Ось уже чверть століття ми стоїмо на варті охорони праці, а результати нашої праці є запорукою безпеки промислового виробництва.

Відлік часу свого існування державне підприємство «Чернігівський експертно технічний центр Держпраці» розпочало з 7 квітня 1994 року, коли в складі Центрального територіального управління Держнаглядохоронпраці був створений один з госпрозрахункових підрозділів – Чернігівська лабораторія охорони праці, для виконання робіт в сфері охорони праці з метою посилення контролю за технічною безпекою виробничих об’єктів.

На той час лабораторія нараховувала 5 штатних працівників, які здійснювали експертну діяльність за 3-ма напрямками:

  • експертиза проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці;

  • експертне обстеження, технічні огляди об’єктів котлонагляду та підйомних споруд, що відпрацювали  нормативні терміни служби;

  • навчання з питань охорони праці.

З тих пір чисельність працюючих значно збільшилась і станом на сьогодення налічує більше 40 чоловік, з них 17 атестованих експертів, які здійснюють діяльність за 12 напрямками експертної діяльності, а обсяг виробництва зріс в сотні разів.

На даний час  підприємство належить до сфери управління Державної служби України з питань праці. Підприємство забезпечує науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю, проводить експертну оцінку стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, виконує інші експертні роботи та послуги наступними виробничими підрозділами: відділом експертиз, відділом експертного обстеження та технічного діагностування, відділом навчання та психофізіологічної експертизи. На підприємстві працює санітарна лабораторія, електротехнічна лабораторія, лабораторія неруйнівного та руйнівного контролю.

Результатом виробничої діяльності ДП «Чернігівський ЕТЦ» є як соціальний аспект, котрий пов'язаний із запобіганням нещасним випадкам, аваріям, зниженням рівня травматизму, так і чималий економічний ефект, пов'язаний з продовженням терміну служби великої кількості устаткування, що відпрацювало встановлений термін служби.

Наявні кадрові, матеріально – технічні та нормативно – правові ресурси підприємства, впроваджена система управління якістю, а також багаторічний досвід та висока кваліфікація персоналу дозволяють виконувати, різноманітний спектр експертних робіт в рамках науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки.

За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя утворення Державного підприємства «Чернігівський експертно технічний центр Держпраці» працівникам підприємства оголошені Подяки голови обласної державної адміністрації та голови Чернігівської обласної ради.

 

косавминдох