logo

Послуги з оформлення декларацій

Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр» надає роботодавцям послуги з оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 6,7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48).

косавминдох