logo

Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на …

12 березня 2020 року набрали чинності зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207.

Цими змінами передбачено суттєве скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки (до 6 видів) та переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (до 4 видів), експлуатація (застосування) яких вимагає наявність дозволу. Зазначеними змінами збільшено кількість робіт підвищеної небезпеки та кількість машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, які виконуються та експлуатуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

косавминдох