logo

Розширено сферу акредитації ОІ ДП «Чернігівський ЕТЦ»

Шановні партнери! У кінці березня 2021 року аудиторами Національного агентства з акредитації України (НААУ) проведено технічний нагляд діючої сфери акредитації органу з інспектування ДП «Чернігівський ЕТЦ» з розширенням нових видів діяльності.

За результатми проведеної роботи НААУ засвідчив компетентність органу з інспектування ДП «Чернігівський ЕТЦ»  відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC17020:2012; IDT ISO/IEC17020:2012, IDT) в сфері інспектування по таким послугам (дивись атестат акредитації та сферу акредитації ОІ ДП «Чернігівський ЕТЦ»):

  • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • аудит системи управління охороною праці.

Одночасно з вищевикладеним повідомляємо, що ДП «Чернігівський ЕТЦ» в повному обсязі відповідає «Вимогам до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва» (затверджені наказом Мінсоцполітики №507 від 12.04.20128 року та зареєстровані в Мінюсті 07.052018 за №569/32021), та спроможне виконувати роботи з видачі висновків експертиз для отримання дозволів Держпраці.

Готові до співпраці!

косавминдох