logo

Роз’яснення щодо технічного обстеження будівель та споруд, щодо осіб з інвалідністю та інших мгн

Шановні партнери!

 

На численні запити щодо можливості проведення ДП «Чернігівський ЕТЦ» технічного обстеження будівель та приміщень закладів охорони здоров’я на предмет доступності їх для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил повідомляємо наступне.

 Чинними на сьогоднішній день нормами, які визначають вимоги доступності будівель та споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, є ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд», який набрав чинності з 01.04.2019 року.

У абзацах 1-2 розділу 1 зазначеного ДБН вказано:

«Ці норми поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових та громадських будівель та споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (далі МГН).

Вимоги цих Норм є обов’язковими для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України, окрім будівництва індивідуальних житлових будинків.».

Враховуючи, що більшість будівель та споруд закладів охорони здоров’я проектувались, будувались та приймались в експлуатацію до набрання чинності зазначених норм, а після набрання чинності не проводилась їх реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення, то, посилаючись на професійний досвід, повідомляємо, що зазначені будівлі (приміщення) в певній частині не відповідатимуть вимогам діючих на сьогоднішній день норм щодо доступності МГН. Тому результатом технічного обстеження існуючих будівель та споруд імовірно буде негативний висновок чи звіт про невідповідність будівель та споруд вимогам щодо доступності МГН. Якщо такий результат обстеження Вас влаштовує, то ми можемо розглянути можливість проведення відповідного обстеження.

В свою чергу повідомляємо, що негативний висновок чи звіт про невідповідність будівель та споруд вимогам щодо доступності МГН зможе слугувати підставою для Вашого звернення до уповноважених державних органів чи органів місцевого самоврядування щодо необхідності організації та забезпечення виконання заходів з приведення у відповідність з вимогами законодавства вказаних будівель, споруд та приміщень.

Одночасно повідомляємо, що згідно листа НСЗУ №10941/5.2.1-08-20 від 20.08.2020 року (останній абзац), НСЗУ готує запит до Міністерства розвитку громад та територій України з метою отримання детальної інформації  щодо порядку отримання документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення для МГН. На нашу думку, таке роз’яснення могло б спростити вимоги доступності МГН до існуючих будівель та споруд. Станом на 16.11.2020 у ДП «Чернігівський ЕТЦ» відсутня інформація щодо наявності такого роз’яснення.

Також додатково повідомляємо, що у зв’язку зі значним поширенням COVID-19 ДП «Чернігівський ЕТЦ» тимчасово не проводить обстеження медичних закладів, в яких перебувають хворі на COVID-19, оскільки наші спеціалісти не забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.

 

Завантажити лист.

косавминдох