logo

Роз’яснення щодо тимчасового зупинення частини сфери акредитації ДП «Чернігівський ЕТЦ»

До відома суб’єктів господарювання, колег та партнерів!

 

У зв’язку з багаточисельними зверненнями суб’єктів господарювання, керівників обласних управлінь Держпраці, колег споріднених ЕТЦ надаємо об’єктивне роз’яснення щодо тимчасової зупинки частини сфери акредитації ДП «Чернігівський ЕТЦ».

03.03.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №207, яка внесла зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107. Відповідно  до цього значно зменшилась кількість видів робіт підвищеної небезпеки та кількість видів обладнання, машин та механізмів підвищеної небезпеки на які необхідно отримати відповідний Дозвіл Держпраці.

Наше підприємство у травні 2019 року отримало атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації України, яким засвідчується компетенція ДП «Чернігівський ЕТЦ» щодо інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 по тим видам робіт підвищеної небезпеки та видам машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (надалі групи продукції), на які необхідно було отримувати Дозвіл відповідно до діючої на дату акредитації постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

З урахуванням вищевикладеного, з 03.03.2020 року відпала актуальність сфери акредитації по деяким групам продукції, на які ми акредитувались з самого початку. Також з метою недопущення перевитрат державних коштів на щорічний технічний нагляд з метою підтвердження відповідності  ДП «Чернігівський ЕТЦ» як органу з інспектування ми направили лист-заяву до НААУ про тимчасове  зупинення частини сфери акредитації виключно по тим групам продукцій на які Дозвіл отримувати не потрібно. Рішенням НААУ (див. на сайті розділ Дозволи та ліцензії) з 24.09.2020 по 10.05.2024 року тимчасово зупинена частина сфери акредитації на групи продукцій на які Дозвіл отримувати не потрібно.

Отже, підсумовуючи зазначене, повідомляємо, що частина сфери акредитації органу з інспектування ДП «Чернігівський ЕТЦ» актуальна та діє до 10.05.2024 року (по таким видам та групам продукцій, на які необхідно отримувати Дозвіл):

1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт:

- Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

- Технологічне устатковання та його елементи, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт:

- Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

2. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

- Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

3. Експертиза відповідності машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

- Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

 

Дякуємо за інтерес до нашої діяльності! Запрошуємо до співпраці!

косавминдох