logo

Затверджено навчальний план з питань охорони праці на 2020 рік.

Керуючись Законом України "Про охорону праці" та на виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), ДП "Чернігівський ЕТЦ" у 2020 році організовує і проводить навчання посадових осіб та фахівців підприємств, організацій, установ міста та області з питань охорони праці, Правил охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.

 

косавминдох