logo

ЗАТВЕРДЖЕНО НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 2022 РІК.

Керуючись Законом України «Про охорону праці» та на виконання вимог Типового  положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), ДП «Чернігівський ЕТЦ» у 2022 році організовує і проводить навчання посадових осіб та фахівців підприємств, організацій, установ міста та області з питань охорони праці, Правил охорони праці під час  експлуатації машин, механізмів, обладнання  підвищеної небезпеки у відповідності з навчальним планом, що додається.

ДП «Чернігівський ЕТЦ» діє на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (реєстрація за №012.15.74-85.59 від 18.06.2015р. в управлінні Держгірпромнагляду України у Чернігівській області).

До послуг слухачів надаються технічно оснащені аудиторії, комп’ютерний клас, навчально-методична література. До читання лекцій залучаються експерти технічні з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ», лектори НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області.

У зв’язку із змінами в законодавстві з питань охорони праці та по мірі надходження заявок від роботодавців, проводяться тематичні семінари з  вивчення нових нормативно-правових актів з наступною перевіркою знань та видачею відповідних посвідчень.

Так, для осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію  будівель і споруд, проводиться семінар «Загальні принципи забезпечення експлуатаційної придатності будівель та споруд».

Використовуючи сучасні телекомунікаційні технології, запроваджено дистанційне навчання з питань охорони праці з використанням Автоекзаменатора за 40-годинною програмою без відриву від виробництва.

Для зручності слухачів можлива виїзна організація навчання на підприємстві або у будь-якому районному центрі області (за наявності 10-15 слухачів).

Завантажити навчальний план на 2022 рік.

Додаткову інформацію щодо організації навчання можно отримати у відділі навчання та психофізіологічної експертизи  за тел.: (0462) 617-222, (050) 465 09 37.

косавминдох