Технічні огляди, обстеження технічного стану (паспортизація) будівель, споруд, інженерних мереж

ДП «Чернігівський ЕТЦ» надає послуги з:

  1. Проведення обстеження будівель та споруд (а також окремих конструкцій) для:
  • проведення проектних робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації, збільшення навантаження на існуючі конструкції;
  • визначення можливості подальшої безпечної експлуатації, категорії технічного стану з відповідними рекомендаціями щодо подальшої безпечної експлуатації;
  • паспортизації будівель та споруд;
  • визначення технічного стану в разі виникнення аварійних ситуації (обрушення), появи деформаційних дефектів (тріщин, прогинів та кренів), після стихійного лиха;
  1. Моніторингу за технічним станом існуючих будівель та споруд під час будівництва нової будівлі в умовах ущільненої забудови.
  2. Проведення самостійно (або за участю в комісії підприємства) технічний оглядів (періодичних, позачергових, систематичних, моніторингу за деформаційними дефектами) будівель та споруд
  3. Організації та проведення відповідних семінарів та навчань з питань дотримання експлуатаційної придатності існуючих будівель та споруд.
  4. Розробки експлуатаційної документації на існуючі будівлі (акти технічного огляду, паспорта технічного стану, відповідні інструкції щодо безпечної експлуатації будівель та споруд).

Всі види послуг виконуються у відповідності з діючими вимогами  законодавчих та нормативно-технічних документів, фахівці мають відповідні кваліфікаційні сертифікати.

Для зручності вирішення вищезазначених послуг звертатись до відповідальної особи – експерта з технічного обстеження будівель та споруд: Побережного Олександра -  моб. тел. 0504651251, 0630439048.

косавминдох