Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання

Правові аспекти проведення технічного огляду

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018р. №62.

Технічний огляд обладнання має на меті встановити, що:

 • Його встановлення відповідає вимогам нормативно-правовимих актів з охорони праці;

 • Воно перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію.

Розрізняють такі види технічних оглядів:

 • Первинний;

 • Періодичний;

 • Позачерговий.

Первинний технічний огляд проводиться перед введенням обладнання в експлуатацію.

Періодичний технічний огляд проводиться для обладнання, що перебуває в експлуатації:

 1. До закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації), зазначеного в експлуатаційних документах виробника, а у разі відсутності таких даних в нормативно-правовимих актах з охорони праці:

 • Повний технічний огляд - не рідше одного разу на три роки;

 • Частковий технічний огляд - не рідше одного разу на 12 місяців.

 1. Після закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) або продовжуваного строку безпечної експлуатації в терміни, встановлені регламентом технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації або висновком експертизи.

Позачерговий повний технічний огляд проводиться у разі:

 1. Проведення ремонту, крім передбаченого настановою з експлуатації;

 2. Проведення модифікації (реконструкції або модернізації) обладнання;

 3. Перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

 4. Демонтажу та встановлення на новому місці;

 5. Після заміни на мобільних підйомниках лебідок, обмежувача граничного вантажу, стріли або її секцій;

 6. Після установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли вантажопідіймальних кранів;

 7. Після заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів;

 8. За ініціативою роботодавця.

Порядок проведення технічного огляду

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи суб’єкта господарювання перед проведенням технічного огляду.

 • Суб’єкт господарювання (уповноважена особа) самостійно або за допомогою спеціалістів ДП «Чернігівський ЕТЦ» визначається з видом технічного огляду;

 • Суб’єкт господарювання (уповноважена особа)  оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та надсилає його до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від суб’єкта господарювання листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ»  готують договір та надсилають його для узгодження суб’єкту господарювання;

 • Після узгодження та підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення технічного огляду.

2 етап: Проведення технічного огляду.

 • Узгодивши дату та місце проведення технічного огляду суб’єкт господарювання забезпечує підготовку об`єкта та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Технічний огляд здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» у терміни, що узгоджені з суб’єктом господарювання та обумовлені договором;

 • Технічний огляд обладнання складається з:

- Вивчення експлуатаційних (журнал нагляду /паспорт/, настанова з експлуатації, вахтовий журнал машиніста тощо), конструкторських (проектних) і ремонтних документів, а також інформації, накопиченої реєстратором робочих параметрів за наявності реєстратора на обладнанні;

- Аналізу умов і режимів експлуатації;

- Огляду і перевірки роботи обладнання;

- Статичного випробування (за необхідності);

- Динамічного випробування (за необхідності);

- Оцінки технічного стану;

- Визначення умов експлуатації та строку чергового періодичного технічного огляду.

3 етап: Оформлення результатів проведення технічного огляду.

 • Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний  запис в журналі нагляду (паспорті) устаткування про результати технічного огляду і строк наступного часткового і повного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом є підписання  оформлених належним чином актів приймання виконаних робіт.

Правові аспекти виконання експертного обстеження (технічного діагностування)

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018р. №62.

Експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт з визначення  технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі – експертне обстеження).

Експертне обстеження проводиться в наступних випадках:

 • Закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) або нового призначеного строку служби (продовжуваного строку безпечної експлуатації) обладнання;

 • Перед модифікацією (реконструкцією або модернізацією) обладнання з метою визначення можливості її проведення;

 • Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

 • За ініціативою власника.

Порядок проведення експертного обстеження (технічного діагностування).

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи роботодавця перед проведенням експертного обстеження.

 • Суб’єкт господарювання (довірена особа)  оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та надсилає його до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від суб’єкта господарювання листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ» готують договір та надсилають його для узгодження суб’єкту господарювання;

 • Після узгодження, підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення експертного обстеження.

2 етап: Проведення експертного обстеження (технічного діагностування).

 • Узгодивши дату та місце проведення експертного обстеження суб’єкт господарювання забезпечує підготовку об`єкта та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Експертне обстеження здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» з залученням фахівців з неруйнівного контролю у терміни, що узгоджені з суб’єктом господарювання і обумовлені договором;

 • Експертне обстеження устаткування проводиться у кілька етапів:

- Вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- Аналіз умов та режимів експлуатації;

- Розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;

- Проведення огляду;

- Проведення неруйнівного контролю (проводиться атестованими відповідно вимог чинних нормативноправових актів фахівцями з неруйнівного контролю ДП «Чернігівський ЕТЦ» з застосуванням сучасних вимірювальних засобів та приладів);

- Визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напруженодеформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;

- Здійснення розрахунковоаналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи.

3 етап: Оформлення результатів проведення експертного обстеження.

 • Після закінчення експертного обстеження відповідальний фахівець (експерт технічний з промислової безпеки), який його провів, робить висновок експертизи із зазначенням продовженого строку безпечної експлуатації устаткування. До висновку експертизи додаються звіти, акти, розрахунки, протоколи за результатами проведених робіт тощо. Також робиться відповідний запис у журналі нагляду (паспорті) устаткування про проведення і результати експертного обстеження і строк наступного експертного обстеження, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом є підписання оформлених належним чином актів приймання виконаних робіт.

Зразок заяви

Зразок заяви для бюджетних органзіцій

косавминдох