Технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування)

- Технологічного устаткування та лінійних частин магістральних нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів);

- Технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100кВт;

- Технологічного устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості;

- Технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, деревообробної, хлор та аміаковикористовуючих виробництв;

- Технологічного устаткування для целюлозо паперового виробництва, переробки пластмас і гумотехнічних виробів;

- Парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

- Трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 0 С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

- Вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників;

- Ліфтів;

- Технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;

- Машин, механізмів, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі.

косавминдох